#8 KAN BLOKKJEDER ERSTATTE OFFENTLIGE REGISTRE?

#8 KAN BLOKKJEDER ERSTATTE OFFENTLIGE REGISTRE?

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer. I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt våpen mot uønsket innblanding fra eksterne aktører. Hva er egentlig blockchain? Blokkjeder kan i all enkelhet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker…

Les mer Les mer

#7 FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER HVILKE KONSEKVENSER HAR DET?

#7 FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER HVILKE KONSEKVENSER HAR DET?

På internett i dag er det flere problemer, et av de største problemene er knyttet til utviklingen av filterbobler og ekkokamre. I dette innlegget skal jeg ta for meg hva disse to fenomenene er, samt hvordan de oppstår og forklare litt over hva konsekvensene av dem er med tanke på samfunnsutviklingen. Filterboble og Ekkokammer Filterboble ble introdusert av forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser i boken The Filter Bubble fra 2011. Han hevder at det finnes utilsiktete og farlige konsekvenser av…

Les mer Les mer

#6 RUTER SOM PLATFORMTJENESTE

#6 RUTER SOM PLATFORMTJENESTE

Hva er Ruter? Ruter er et offentlig eid selskap som tilbyr kollektivt transport i Norge. De er opptatt av å tilby miljøvennlig kollektivtransport, og kollektivtilbudet som Ruter utgjør er t-bane, buss, trikk og båt.  Ruter har etter mange år på markedet utviklet gode applikasjoner som gjør det lettere for oss brukere, og de jobber stadig med å forbedre og forenkle tjenestene sine. Applikasjonene vi kan benytte oss av heter «RuterReise» og «RuterBillett». Appene er brukervennlige og har lett funksjonalitet slik…

Les mer Les mer

#5 Forskning om bruk av VR

#5 Forskning om bruk av VR

Forskning på bruk av VR i utdanning og tilrettelegging peker på ulike muligheter, fordeler og utfordringer.  (Bilde er hentet fra – https://www.nrk.no/rogaland/bruker-vr-briller-for-a-stille-sjeldne-diagnoser-1.15288773) Sosiale fungering og virtuell virkelighet Barn og unge med autsimespekterforstyrrelser (ASF) kan oppleve utfordringer med sosialt samspill og kommunikasjon. Å delta i og øve på sosiale situasjoner kan være krevende, da virkeligheten er uforutsigbar og kan gi negative sosiale og emosjonelle erfaringer. Didehbani med flere (2016) sier at VR kan gi personer med ASF mulighet til å: øve…

Les mer Les mer

#4 Digitalisering

#4 Digitalisering

I likhet med forelesning 4 skal dette innlegget handle om kunstig intelligens og hvilke sosiale ringvirkninger dette skaper. Her holdt foreleser Arne Krokan en meget innholdsrik og spennende presentasjon om emnet. Det er gøy å se en den entusiasmen og kunnskapsnivået til Krokan i faget som definitivt smitter over på studentene. Dette inspirerer hvert fall meg til å yte mitt beste i dette semesteret med Digital markedsføring. Jeg vil begynne innlegget mitt med å ta for meg hvilke jobber som…

Les mer Les mer

#3 Kunstig intelligens

#3 Kunstig intelligens

Hjelpemiddel eller hemsko? I det tredje innlegget skal jeg ta en titt på kunstig intelligens. Et dette noe vi kan dra nytte av i fremtiden og hva vil skje om den kunstige intelligensen (Artificial Intelligence). utvikler seg for langt? Jeg syntes det er interessant å se på hvor mye som har skjedd innen kunstig intelligens bare de siste årene. Selv om det er mye som er nytt på den digitale fronten de siste årene er det mer interessant å se…

Les mer Les mer

#2 MIN FØRSTE FORELESNING I DIGITAL MARKEDSFØRING

#2 MIN FØRSTE FORELESNING I DIGITAL MARKEDSFØRING

Den 7. januar hadde jeg min første forelesning i digital markedsføring. Dette var første smakebit på faget og hva jeg kan forvente oss det neste semesteret. Vår foreleser Arne Krokan holdt en interessant og spennende forelesning som ga forventinger til de neste timene dette halvåret. Jeg har nå også opprettet vår egen faglige blogg og fått en liten smakebit på hva faget har å by på. Nå er jeg naturligjegs i den første delen som inngår i faget digital markedsføring….

Les mer Les mer

#1 student under koronakrisen

#1 student under koronakrisen

Helt siden mars 2020 har store deler av livene våre blitt snudd på hodet. Ting vi alltid har tatt som en selvfølge har nå blitt umulig å gjennomføre grunnet de strenge restriksjonene. Tiden vi nå er inne i er meget usikker, ingen vet riktig hvordan dette året vil bli. En ting kan vi si med sikkerhet og det er at korona har hatt en stor innvirkning på våre liv, noe som har resultert i mye ny lærdom på godt og…

Les mer Les mer