#12 Hvor bevisste er Storebrand på klima og bærekraft?

Dagens blogginnlegg skal handle om Cecilie Staude forrige forelesning om sosial kommunikasjon. Cecilie snakket en del om bærekraftig markedsstrategi og grønn markedsføring, dette handler for eksempel om at nye virksomheter konkurrerer om oppmerksomheten rundt bærekraftige alternativer med tradisjonelle aktører. I dette innlegget vil jeg få frem fokuset til bedriften i deres markedsføring. Jeg vil i dette innlegget ta for meg bedriften Storebrand, de viser til på sin nettside at de ønsker å rette et stort fokus på bærekraft, de ønsker å vise sine kunder at de har en motivasjon for å rette et fokus mot dette temaet.

 I følge Storebrands nettsider, er bedriften «en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Storebrand har flere TV-reklamer der de viser forbrukerne hva de driver med, og hva de står for. Budskapet deres er enkelt Storebrand er for deg som enten er opptatt av miljø eller å spare penger. Inne på deres nettside kan vi finne nye forskjellige sider, som for eksempel har de en egen side om bærekraftige investeringer som kalles «Asset Management». Her får vi vite om alt fra hvordan de styrer investeringene og hvilke selskaper de ikke ønsker å investere i, men siden den siste faktoren er svært omfattende mener Storebrand at de ikke ønsker å investere i selskaper som skader miljøet eller som strider imot FNs bærekrafts mål. 

Klimakampen

Storebrand er på flere ulike sosiale medier blant annet Instagram, Twitter, Facebook og LinkedIn. Storebrand bruker disse kanalene til å nå ut til alle, de deler alt fra sparingstips til hva man kan gjøre for å få en litt grønnere verden. Storebrand som virksomhet ønsker å være sentral i kampen for å bedre miljøet, de ønsker å være med å påvirke samfunnet til å tenke grønt. Bedriften forteller at deres klimastrategi handler om å minimere risiko og maksimerer mulighetene som ligger i bærekraft. Selskapet har over 921 milliarder kroner til forvaltning, derfor føler de et ansvar ved at de må hjelpe til og at de må investere penge riktig. Et eksempel så har virksomheten forpliktet seg til at deres investeringsporteføljer skal ha netto null klimagassutslipp innen senest året 2050.

Bedriften har som mål at deres strategier og investeringsmetoder skal hjelpe dem med å ta investeringsbeslutninger i tråd med forpliktelsene som er skissert i Paris-avtalen. En annet mål de har er at de ønsker å unngå investeringer som bidrar sterkt til klimaendringer. 

Den viktigste metoden bedriften mener kan ha størst effekt i miljøkampen er å bruke eierposisjonen sin, vil dette si at de ønsker å bruke posisjonen sin for å stimulere til ambisiøs klimapraksis hos deres porteføljeselskaper. De skriver også på deres nettside at de beste måtene å få til endring i klimakampen er å være en aktiv eier, og engasjere seg med porteføljeselskaper. De ønsker å finne en positiv dialog med andre bedrifter som ønsker en bedring for klima, med sikte på å støtte deres overgang til aktiviteter med lite karbon og klima. Måten dette vil gjøres er både gjennom individuell dialog og gjennom investorinitiativer som PRI og Climate Action 100+. Dette er bare noe av de få målene Storebrand jobber med gjennom deres klimastrategi.

Konklusjon

Storebrand har et stort ønske om en mer bærekraftig verden. Dette gjør de ved å investere pengene sine i bedrifter som bidrar til at verden blir grønnere og mere bærekraftig for fremtidige generasjoner. Målet må være at flere bedrifter får et like stort ønske som Storebrand til å gjøren en forskjell i samfunnet. Hvis alle kan bidra litt vil resultatet av det slå ut helt enormt positivt.

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *