#11 Er det lønnsomt for næringslivet å drive bærekraftig?

I dette innlegg skal jeg å ta for meg FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for næringslivet i samfunnet. Jeg vil ta for meg virksomheten Storebrand og hvordan de jobber konkret mot bærekrafts målene.

Jordklodens temperatur er i stadig endring, selv om alle er bevisst på dette velger noen å se bort grunnet pengesparing og latskap. Ifølge FNs bærekraftmål finnes det 17 bærekraftsmål, hvor alle baserer seg på å bedre miljøet for naturen, næringslivet og menneskene på jorda vår. 

Bildet er hentet fra: https://www.psykologforeningen.no/var/psykol/storage/images/media/images/skjermbilde-2019-12-20-09.55.22.png/879680-1-nor-NO/skjermbilde-2019-12-20-09.55.22.png_size-large.png

Storebrand og bærekraft

Storebrand har et stort fokus på det bærekraftige. De mener at det vil lønne seg å jobbe etter en bærekraftig forretningsmodell, som kan hjelpe sånn at vi får et grønnere samfunn. Dette vil også være med på å gi Storebrand et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke tenker på bærekraft og miljø. Ifølge Matthew Smith, som er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, han sier at verden er i endring. Og han sier at de produktene vi ser mange virksomheter tilbyr i dag, vil om noen år ha dødd ut. Det vil si at mange kunder ikke ønsker bruken av den tjenesten. Eksempler på produkter som vil dø ut er olje og gass, grunnen til at de forsvinner er at de lages av stoffer som er med på å ødelegge og forurense samfunnet.

Vi ser det at de bedriftene som er mest villige til å endre seg slik at miljøet er i fokus vil tjene på det i det lange løp. Kunder og andre samarbeidsbedrifter vil i framtiden ønske seg grønne produkter fordi det er det som vil være i fokus der og da. Trolig vil bærekraftige ta over alle måter vi produserer materialer, tjenester og produkter, bedrifter vil også bytte ut produksjonsutstyr som gir forurensende utslipp til annet utstyr som er mer miljøvennlig.

FNs Bærekraftsmål

Flere bedrifter tenker over målene til FNs bærekraftsmål. Dette er avgjørende for at vi skal klare å nå de målene FN har satt om utslipp, og det er også med på å skape et bedre samfunn å leve i.  Ønskelig er det jo å utrydde fattigdom og sult, FN har som mål å gjøre noe med dette innen 2030. FN har derfor satt opp 17 bærekraftsmål organisasjonen mener at hvis de flere virksomheter har fokus på disse målene og endrer måten de arbeider på ut ifra disse, vil vi kunne se en betydelig endring innenfor klimaet og bærekraftige samfunn. Skal vi dra Storebrand og større bedrifter inn i dette så kan de med såpass stor forvaltningskapital muligheten til å jobbe mot flere av disse målene. Storebrand har som vi vet rettet et stort søkelys på bærekraft og investerer derfor pengene sine i andre bedrifter de er trygge på at vil forvalte pengene deres på en så bærekraftig og god måte som mulig. Derfor kan vi si at Storebrand jobber med alle målene ved å investere selskaper som har søkelys på de 17 punktene. Ser vi bort i fra de selskapene de investerer i og ser kun på hva bedriften gjør selv, ser vi at de jobber for bedring av god helse og livskvalitet og at folk skal ta en god utdanning. Bærekraft nummer 17 er derfor mest treffende i Storebrand sin sammenheng, dette handler om at vi alle skal samarbeide for å nå de bærekraftige målene, her ønsker virksomheten å stille opp for de som ønsker å jobbe for å gjøre en forskjell.

Konklusjon

Flere og flere bransjer begynner å tenke grønnere i måten de driver på. De ser at kundene er mer opptatt av miljø og velger derfor produkter og tjenester ut ifra det. For at vi skal klare å nå målene innen de satte årstallene er vi avhengig av at alle trekker i samme retning. Klarer vi å nå målene sammen vil vi føle at jorden blir et bedre sted å leve enn det det var tidligere.

-Marius

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *