#7 FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER HVILKE KONSEKVENSER HAR DET?

På internett i dag er det flere problemer, et av de største problemene er knyttet til utviklingen av filterbobler og ekkokamre. I dette innlegget skal jeg ta for meg hva disse to fenomenene er, samt hvordan de oppstår og forklare litt over hva konsekvensene av dem er med tanke på samfunnsutviklingen.

Filterboble og Ekkokammer

Filterboble ble introdusert av forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser i boken The Filter Bubble fra 2011. Han hevder at det finnes utilsiktete og farlige konsekvenser av at vi blir fanget i en filterboble, slik at ikke vi blir eksponert for informasjon som kan utvide eller utfordre vårt syn på verden. For å forklare deg hva en filterboble er, så defineres ifølge SNL, også kjent som det Store Norske Leksikon, at det er en systematisk, individuell tilpasset avgrensing av opplevelser og informasjon på internett som kan føre til stagnasjon og ensretting hos oss enkelbrukere eller grupper. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Faren ved en filterboble er at den er usynlig for oss, og det at mange ikke vet at man faktisk befinner seg i en. Vi får gjennom algoritmer presentert det dataene tror at vi preferer og interesserer oss for. Dette er jo i seg selv litt skummelt også, siden vi får opp masse reklame på mobilen som vi ikke engang har tenkt over at vi har snakket høyt om. Når vi skal google noe vi lurer på så vil vi mate søkemotorene mer siden de får vite enda mer data om oss – til fordel for bedrifter, aktører og denne filterboblen vi befinner oss i.

Neste begrep er ekkokamre og dette tar Oxford Dictionary og definerer det som et miljø hvor det kun befinner seg like interesser som en selv uten at en trenger å vurdere andre alternativer. Dette kan innebære andre mennesker med like synspunkter om for eksempel politiske saker, eller din sosiale sirkel som du opprettholder kontakten med. To eksempler om ekkokammer fra denne siden:

*En lukket whats app gruppe mot vindmølleutbygging. -her vil du trolig få lite gehør hvis du mener noe positivt om vindmøller, og du vil trolig få forsterket meningene dine hvis du ytrer deg negativt til vindmøller. Hvis du virkelig befinner deg i et ekkokammer har du meningsutvekslinger stort sett i samme type grupper, slik at du ikke får utfordret meningene dine på feltet.

*En gruppe på facebook med Liverpool supportere – der vil det trolig være ganske ensartete meninger om Liverpool (supportere liker laget sitt) og det vil trolig ikke falle i god jord å snakke frem et annet lag i stedet. Andre temaer kan det derimot være større variasjon rundt.

Samme søkeord – forskjellige resultater

Echo Chamber
Bildet er hentet fra: https://n9.cl/5jqm

To ulike personer vil få ulike treff i søkemotoren. Grunne til dette har med ekkokammer å gjøre. Google gir deg treff basert på dine tidligere søk og handlinger på nettet. Derfor vil to ulike personer som søker på det samme oppnå to forskjellige treffresultater på Google.

Konsekvensene av Filterbobler og Ekkokammer

Det finnes ulike konsekvenser av både filterbobler og ekkokamre, men som Eli Pariser sier i sin bok om emnet at vi havner i en filterboble. Filterboblen som er algoritmer, kan føre til at vi blir en del av ekkokammeret (mennesker), noe som kan være en trussel for hele vår demokratiske fremtid. I vår natur så er det ikke slik at vi mennesker ikke er i stand til å ta imot alle impulsene vi blir utsatt for hver dag. Vi siler ut ved å organisere, velge og tolke stimuli til et meningsfylt og sammenhengende bilde av verden. Det er en ytterst individuell sak, og det er ingen av oss som oppfatter verden helt lik og sånn er det bare. Det kritiske rundt filterboble er når vi ikke får velge selv hvordan vi vil oppfatte verden, fordi algoritmer allerede har silt ut hva de mener er riktig innhold for oss. Dette kan man stille seg spørsmål ved og begynne å lure på hvordan ting er blitt. Tilbake til eksempelet over om Scott og Daniel så ser vi også hva konsekvensene av filterbobler kan være. Filtreringen og ekkokamrene fører også ofte til «fake news», noe som er med på å påvirke folks meninger og samfunnsdebatt generelt. Det er ofte jeg har sjekket Facebook også ser jeg folk har delt en nyhetssak som er fra en fake nettside, hvor innholdet overhodet ikke stemmer, men det skumle er jo at mange kan tro på disse sidene. Politikk og filterbobler er et tema som det ofte snakkes om. Det er ikke alle som er like glad i sosiale mediers innflytelse på politikk, og derfor kan algoritmer og falske nyheter kunne styre og ha makt over hvilke politiske saker som blir spredd på nett, og kan ha påvirkning av valg. Konsekvensene her blir et mindre mangfoldig og et mindre bredt bilde av virkeligheten som vi lever i.  «Internett viser oss hva det tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se» – Eli Pariser, TEDtalk.

Konkulsjon

Ved å ha lest mer om betydningen av filterboble og ekkokamre, så kan vi konkludere med at ekkokamre ikke skal ha så store fordeler annet enn å mulig bygge selvtillit hos personer som sliter med dette. Det kan for disse mennesker oppleves som en avslappende effekt, men det kan diskuteres hvorvidt er positivt eller ikke. Det kan konkluderes med at et ekkokammer ikke har de beste forutsetningene for god utvikling, og det er ikke nødvendigvis bra for oss å skape et ensidig verdensbilde uten hensyn til andres tanker og ideer. Etter å ha lest mer om hva filterbobler gjør så er det skremmende på mange måter, det er fordi både myndigheter og algoritmer skjermer deg for informasjon. Det er ikke informasjonen du nødvendigvis har et behov for å se, men det er informasjon du ikke får sett nettopp på grunn av filterboblen og forsterkeren ekkokammer. Dette kan skape sterke meninger som nødvendigvis ikke stemmer overens med virkeligheten, men det skaper en effekt av mekanisme og det kan gi mange av oss et forvridd syn på verden i dag.

Referanseliste:

https://snl.no/filterboble

https://trd.by/meninger/2018/11/09/%C2%ABEkkokammer-oppmuntrende-men-skadelig%C2%BB-17832174.ece

https://n9.cl/5jqm

https://no.pinterest.com/pin/697283954785897549/

1 kommentar

  1. Hei Marius!

    Flott innlegg 🙂 Fint at du innledningsvis introduserer problemstillingen. Du har tydelig vist at du forstår begrepene filterbobler og ekkokammer. Du har dessuten skrevet rikelig med tekst og har drøftet eksemplene i konklusjonen. Flott!

    I likhet med et annet innlegg, anbefaler jeg at du unngår for store siteringer. I denne forstand, har du sitert to hele eksempler, der eksemplene har skrivefeil og dårlig tekststruktur. Basert på hva jeg har sett av din ferdighet til å skrive, hadde jeg anbefalt at du skrev om eksemplene selv slik at de reflekterte deg på en hensiktsmessig måte. Ellers er eksemplene i seg selv relevante og gode 🙂

    Godt jobbet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *