#3 Kunstig intelligens

Hjelpemiddel eller hemsko?

I det tredje innlegget skal jeg ta en titt på kunstig intelligens. Et dette noe vi kan dra nytte av i fremtiden og hva vil skje om den kunstige intelligensen (Artificial Intelligence). utvikler seg for langt? Jeg syntes det er interessant å se på hvor mye som har skjedd innen kunstig intelligens bare de siste årene. Selv om det er mye som er nytt på den digitale fronten de siste årene er det mer interessant å se hvor langt man har kommet om noen år. Vi ser en stadig utvikling i hva det brukes til i dagen samfunn. Produksjon av materialer, bildegjenkjenning, analyser og algoritmer er bare noen eksempler på dette.  

Hva er egentlig kunstig intelligens?

Definisjon på kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor fremstår den som intelligent. Det blir ofte sagt at en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens. Et eksempel på dette er algoritmer, da foreslår «intelligente» søkemotorer treff basert på data innhentet fra dine tidligere søk og brukeradferd. Dette kaller vi maskinlæring, vi kan dra nytte av dette gjennom ulike bruksområder. Alt fra enkle programmer i smarttelefoner til selvkjørende biler. Det finnes også kunstig intelligens som ikke lærer, for eksempel såkalte regelbaserte systemer, hvor komplekse regler for «intelligent adferd» er spesifisert av mennesker på forhånd.

Bildet var hentet fra https://forskning.no/data/kunstig-intelligens-frelsende-eller-fatalt/1251311

Så er det egentlig et hjelpemiddel?

Kunstig intelligens gir oss mange fordeler og ikke minst muligheter på mange områder, men det er ikke bare positivt fordi det gir oss også en teknologi med et stort skadepotensial. Derfor er det viktig at man lager regler og har folk som jobber med å få oversikt over dette feltet.

Flere forskere, næringsliv og politikere har troa på at kunstig intelligens kan redde alt fra journalistikken til jordkloden med et samfunn helt uten sykdom, fattigdom og nød. I 2017 skrev Mark Zuckerberg et innlegg på Twitter «I løpet av de neste ti årene vil kunstig intelligens bidra til så mange forbedringer i livskvaliteten vår». Zuckerberg viste til at kunstig intelligens allerede bidrar innfor helsesektoren og trakk frem selvkjørende biler som et gode. Her i Norge derimot har vår Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen også uttrykt begeistring for teknologien. «Det gir ufattelig store muligheter», sa han på IKT Norges årskonferanse i 2018 ifølge E24.no. «Om vi tilrettelegger for digitaliseringen av den maritime klyngen, så kan vi leve av sjøfart i tusen år til».

På den andre siden, populærkultur som maler et litt mørkere bilde av framtida, og bekymrede forskere som advarer om autonome våpensystemer, økende arbeidsledighet og robotisert eldreomsorg.

«Vi er som små barn som leker med en bombe», uttalte filosofen Nick Bostrom ved Universitetet i Oxford i en artikkel i The Guardian. Den nå avdøde fysikkprofessoren Stephen Hawking advarte om at kunstig intelligens kan være det verste som har skjedd i vår sivilisasjons historie, med mindre samfunnet finner en måte å kontrollere utviklingen på.

Det er bred enighet om at kunstig intelligens kan ha betydelig nytteverdi og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Samtidig har mange, ikke minst i forskningsmiljøene, uttrykt bekymring for utviklingen, mulige negative konsekvenser og mulig misbruk av teknologien, sier Helene Ingierd.

Hun er sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Komiteen har satt ned en gruppe som skal arbeide med forskningsetiske spørsmål knyttet til kunstig intelligens.

I et brev til aktører som jobber med kunstig intelligens, ber NENT om innspill. Ingierd forteller at formålet er å få til en dialog om hvilke muligheter forskningen har, hvilke etiske spørsmål det er viktig å ha bevissthet rundt, hva forskere kan ta ansvar for og hva andre må ta ansvar for.

Professor Jim Tørresen deltar i arbeidsgruppen i NENT. Han forsker på robotikk og intelligente systemer ved Universitetet i Oslo og mener forskere i stadig større grad er opptatt av de etiske sidene ved kunstig intelligens.

De fleste konferanser og vitenskapelige artikler fokuserer fortsatt hovedsakelig på algoritmer og de teknologiske sidene ved kunstig intelligens. Men det er betydelig aktivitet knyttet til de etiske perspektivene også.

Konklusjon

Jeg tror derfor at om denne teknologien blir brukt rett har vi mennesker få begrensninger av hva vi kan få til. Ser vi bare tilbake på mobilteknologien kun 15-20 år ser vi en enorm utvikling, jeg mener derfor at vi må fortsette utviklingene slik at vi kan fortsette å gi oss selv flere hjelpemidler i hverdagen. Med den enorme teknologiske utviklingen ser vi også at forskere finner ut av mange flere ting i dag som er nyttige med tanke på klima og vår eksistens her på jorda. Vi ser stadig at den kunstige intelligensen bli brukt i det militære arbeidet. Droner og fly kan nå reise ned i krigsutsatte områder og bistå med medisiner og i kampen mot fienden. Det finnes også en rekke flere andre eksempler på positiv bruk av kunstig intelligens. Problemet er bare nå den havner i feil hender, alt fra privatpersoner til større bedrifter har blitt ut utsatt for hackerangrep hvor sensitiv informasjon har lekket. Det er derfor viktig at før vi utvikler denne teknologien for langt må vi hat et system som fanger opp misbruk og utnyttelser av teknologien.

-Marius

1 kommentar

  1. Hei Marius!

    Fint innlegg 🙂 Du har kontroll på struktur som alltid, med en tydelig introduksjon som presenterer problemstilling, hoveddel og avslutning som oppsummerer dine viktigste talking points. Du hadde gode eksempler og det var spennende å lese innlegget ditt.

    Til dette innlegget har du sitert flere kilder men glemt å liste dem opp i en komplett kildeliste på slutten av innlegget ditt. Dette gjorde du på ditt forrige innlegg, men altså ikke her. Jeg refererer også til min forrige kommentar med hyperlinking.

    Du mangler også henvisning til kilder i konklusjonen din (bruk av droner og hacking). Husk at hensikten med en faglig blogg er at andre skal lære noe fra deg, hvilket betyr at du må ha kildehenvisning på alle eksempler slik at fakta ikke står som påstander.

    Godt jobbet 🙂 Jeg gleder meg til å lese mer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *