#2 MIN FØRSTE FORELESNING I DIGITAL MARKEDSFØRING

Den 7. januar hadde jeg min første forelesning i digital markedsføring. Dette var første smakebit på faget og hva jeg kan forvente oss det neste semesteret. Vår foreleser Arne Krokan holdt en interessant og spennende forelesning som ga forventinger til de neste timene dette halvåret. Jeg har nå også opprettet vår egen faglige blogg og fått en liten smakebit på hva faget har å by på. Nå er jeg naturligjegs i den første delen som inngår i faget digital markedsføring. Denne delen handler om digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker, og det er denne delen Arne skal presentere for oss.

I dag har jeg lyst til å skrive litt om digitale plattformer og plattformøkonomi. Dette ble det snakket om under forelesningen, og jeg syntes dette var interessant fordi digitale plattformer stadig endrer måten arbeid gjøres i arbeidslivet. Så målet mitt med dette innlegget er å finne ut enda litt mer om digitale plattformer og plattformøkonomi. Prøve å få et klart bilde av hva en digital plattform er, og hvordan den er og har endret seg med tiden.

Hva er digitale plattformer?

Det er ikke like lett å finne en definisjon på akkurat hva en digital plattform er. I en artikkel publisert av Atea, forklares digitale plattformer å være en form for programvare som opererer for å innhente og analysere data. Hvilket betyr at alt som samler og innhenter data på en eller annen måte kan kalles en digital plattform. Plattformen utformes slik at man lett kan hente inn ny data og lagre denne i en trygg database. Slik at man kan benytte den informasjonen man henter inn til å skape verdi. Man kan for eksempel bruke informasjonen man har samlet inn som et analysegrunnlag og dermed få konkrete tall å forholde seg til. Hele organisasjonen befinner seg i en situasjon hvor en må ta en avgjørelse om å gjennomføre eller ikke å gjennomføre et spesifikt tiltak. Informasjonen som nå er konkrete tall kan være et argument som indikerer hva som er lurest/mest lønnsomt for organisasjonen, gjennomføre eller ikke gjennomføre. (Atea, 2019)

Et eksempel på en stor digital plattform er Amazon, som et av de største selskapene i dag. Amazon er en nettbutikk som opererer over store deler av verden. Et forsøk på å forutsi hvilke andre produkter kunden kanskje kan være interessert i. Dette basert på hva kunden har søkt på og klikket seg inn på, og presentere disse alternative produktene gjerne i sidefeltet på nettsiden. Dette kan lede til mer kjøp. Når jeg klikker meg inn på Amazon sin nettside og søker etter skateboard, trykker på et produkt, så kommer det et produktforslag med beskyttelsesutstyr. Kunden ønsker å kjøpe et skateboard som er en idrett hvor skadepotensialet er relativt stort. Sjansen for at kunden skulle trenge beskyttelsesutstyr er helt klart til stede.

Nye organiseringsmønstre

Organisasjoner handler om at mange mennesker jobber sammen mot samme mål. Det kan være å produsere så mange enheter av et produkt som mulig og selge disse, eller å jobbe innovativt og skape nye kreative løsninger med ny teknologi. Når mange mennesker jobber sammen kreves det god koordinering for å optimalisere lønnsomheten til organisasjonen.

Med de nye digitale plattformene som stadig dukker opp endres måten jeg jobber sammen på. Tidligere måtte man organisere fysiske møter på arbeidsplassen, med representanter fra de ulike avdelingene. Ledere og mellomleder samles, blir enige og trekker tilbake til sin avdeling for å trekke budskapene som er gitt. Nå kan man veldig enkelt arrangere digitale møter på plattformer som Zoom eller Teams, og man slipper dermed at alle må samles. Dette er tidsbesparende, og jeg har i hvert fall hørt at tid er penger.

Plattformene Zoom og Teams har blitt brukt veldig mye i 2020 på grunn av pandemien jeg står i som hindrer oss i å ha like mye sosial kontakt som tidligere. Denne formen for digitalisert kommunikasjon er noe jeg tror kommer til å vedvare i årene fremover. Her er det mulig å gjennomføre personalmøter eller eventuelle kundemøter uten å måtte reise til en spesifikk lokasjon. (Krokan 2015)

Plattformøkonomi

Med digitaliseringen av samfunnet dukker det stadig opp nye måter å tjene penger på. Salvador Baille definerer plattformøkonomien slik; «Plattformøkonomi er verdiskapning gjennom digitale applikasjoner (plattformer) som fasiliteter ulike former av transaksjoner mellom to eller flere aktører i et økosystem». I korte trekk handler plattformøkonomi om å skape lønnsomhet gjennom digitale plattformer. Dette kan gjøres på ulike måter. Facebook og Google er to selskaper som innehar massive mengder informasjon om veldig mange mennesker. Denne informasjonen er veldig verdifull. Informasjonen kan selges videre til leverandører som ønsker å bruke denne informasjonen til å lage spesifikk rettet markedsføring. Dette er veldig nyttig om man ønsker å treffe en definert kundemålgruppe. Selskapet Uber opererer på en litt annen måte. Uber tilbyr taxitjenester gjennom en mobilapp. En ekstern sjåfør får litt betalt og Uber får en liten andel som tilbyder. I praksis blir da Uber en slags «mellommann», som ikke tjener penger på å utføre en tjeneste, men på å tilby en. Dette er en interessant måte å tjene penger på, og sier noe om de nye mulighetene digitaliseringen kommer med.

Konklusjon

Jeg synes dette var en veldig spennende forelesning. Teamet omfatter veldig mye og gjenspeiler kanskje bredden i faget jeg tar dette semesteret. Utviklingen av digitale plattformer er uansett veldig spennende å følge med på. Hvordan disse kan forenkle oppgaver i arbeidslivet og skape nye kreative løsninger. Jeg tror at digitale plattformer kommer til å bli mer og mer aktuelt i årene som kommer. Både i jobbsammenheng og for privatpersoner. Det er ingen tegn om at det er et stort marked for digitale plattformer. Det har vært en fin start på semesteret, men også litt stressende. Mye å sette seg inn i, men gleder meg til å få satt meg ordentlig inn i faget. Ser frem til resten av semesteret.

– Marius

Kildeliste:

https://www.krokan.com/arne/

https://www.atea.no/siste-nytt/en-digital-plattform-gir-deg-kontroll-pa-dataen/

https://www.amazon.com

        

1 kommentar

  1. Hei Marius!

    Veldig fint innlegg. Her har du forklart hva digital plattform er og hvordan digital økonomi fungerer, samt at du har brukt kilder som støtter det du skriver – fortsett sånn, det er kjempe bra! Du skriver bra, har god setningsstruktur og fin oppbygging av tekst med introduksjon, hoveddel og avslutning.

    Husk at du også kan referere til kilder direkte i teksten ved bruk av hyperlinking + en komplett kildeliste nederst i innlegget som du allerede har gjort her. Dette gjør at lesere kan trykke direkte på teksten du har markert for å bli videresendt til kilden 🙂 Bruk gjerne også bilder for hvert eneste innlegg du legger ut.

    Veldig bra jobbet – jeg gleder meg til å lese mer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *