#8 KAN BLOKKJEDER ERSTATTE OFFENTLIGE REGISTRE?

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer. I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt… Fortsett å lese #8 KAN BLOKKJEDER ERSTATTE OFFENTLIGE REGISTRE?

#7 FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER HVILKE KONSEKVENSER HAR DET?

På internett i dag er det flere problemer, et av de største problemene er knyttet til utviklingen av filterbobler og ekkokamre. I dette innlegget skal jeg ta for meg hva disse to fenomenene er, samt hvordan de oppstår og forklare litt over hva konsekvensene av dem er med tanke på samfunnsutviklingen. Filterboble og Ekkokammer Filterboble… Fortsett å lese #7 FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER HVILKE KONSEKVENSER HAR DET?

#6 RUTER SOM PLATFORMTJENESTE

Hva er Ruter? Ruter er et offentlig eid selskap som tilbyr kollektivt transport i Norge. De er opptatt av å tilby miljøvennlig kollektivtransport, og kollektivtilbudet som Ruter utgjør er t-bane, buss, trikk og båt.  Ruter har etter mange år på markedet utviklet gode applikasjoner som gjør det lettere for oss brukere, og de jobber stadig… Fortsett å lese #6 RUTER SOM PLATFORMTJENESTE

#5 Forskning om bruk av VR

Forskning på bruk av VR i utdanning og tilrettelegging peker på ulike muligheter, fordeler og utfordringer.  (Bilde er hentet fra – https://www.nrk.no/rogaland/bruker-vr-briller-for-a-stille-sjeldne-diagnoser-1.15288773) Sosiale fungering og virtuell virkelighet Barn og unge med autsimespekterforstyrrelser (ASF) kan oppleve utfordringer med sosialt samspill og kommunikasjon. Å delta i og øve på sosiale situasjoner kan være krevende, da virkeligheten er… Fortsett å lese #5 Forskning om bruk av VR

#4 Digitalisering

I likhet med forelesning 4 skal dette innlegget handle om kunstig intelligens og hvilke sosiale ringvirkninger dette skaper. Her holdt foreleser Arne Krokan en meget innholdsrik og spennende presentasjon om emnet. Det er gøy å se en den entusiasmen og kunnskapsnivået til Krokan i faget som definitivt smitter over på studentene. Dette inspirerer hvert fall… Fortsett å lese #4 Digitalisering

#3 Kunstig intelligens

Hjelpemiddel eller hemsko? I det tredje innlegget skal jeg ta en titt på kunstig intelligens. Et dette noe vi kan dra nytte av i fremtiden og hva vil skje om den kunstige intelligensen (Artificial Intelligence). utvikler seg for langt? Jeg syntes det er interessant å se på hvor mye som har skjedd innen kunstig intelligens… Fortsett å lese #3 Kunstig intelligens

#2 MIN FØRSTE FORELESNING I DIGITAL MARKEDSFØRING

Den 7. januar hadde jeg min første forelesning i digital markedsføring. Dette var første smakebit på faget og hva jeg kan forvente oss det neste semesteret. Vår foreleser Arne Krokan holdt en interessant og spennende forelesning som ga forventinger til de neste timene dette halvåret. Jeg har nå også opprettet vår egen faglige blogg og… Fortsett å lese #2 MIN FØRSTE FORELESNING I DIGITAL MARKEDSFØRING